MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

Đơn giá xây dựng phần thô 2020, công ty xây nhà uy tín nhất tại tp.hcm 2020, công ty xây nhà giá rẻ tại tp.hcm 2020, Đon gia xay dung phan tho 2020, cong ty xay nha uy tin nhat tai tphcm 2020, cong ty xay nha gia re tai tphcm 2020, thi công biệt thự tai tphcm, thi cong biet thu tai tphcm, thi công biệt thư uy tín, thi cong biet thu uy tin, công ty xây dựng uy tín, cong ty xay dung uy tin,

Đơn giá xây dựng phần thô 2020, công ty xây nhà uy tín nhất tại tp.hcm 2020, công ty xây nhà giá rẻ tại tp.hcm 2020, Đon gia xay dung phan tho 2020, cong ty xay nha uy tin nhat tai tphcm 2020, cong ty xay nha gia re tai tphcm 2020, thi công biệt thự tai tphcm, thi cong biet thu tai tphcm, thi công biệt thư uy tín, thi cong biet thu uy tin, công ty xây dựng uy tín, cong ty xay dung uy tin,
Đơn giá xây dựng phần thô 2020, công ty xây nhà uy tín nhất tại tp.hcm 2020, công ty xây nhà giá rẻ tại tp.hcm 2020, Đon gia xay dung phan tho 2020, cong ty xay nha uy tin nhat tai tphcm 2020, cong ty xay nha gia re tai tphcm 2020, thi công biệt thự tai tphcm, thi cong biet thu tai tphcm, thi công biệt thư uy tín, thi cong biet thu uy tin, công ty xây dựng uy tín, cong ty xay dung uy tin,
HỢP ĐỒNG THI CÔNG

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :.../ HĐKT-20....

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Hôm nay, ngày…..tháng……năm ....., chúng tôi gồm :

BÊN A (Chủ Đầu Tư): ............................................................................................................................................................................................................................

Đại diện         : .........................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ           : .........................................................................................................................................................................................................................................

Điện thọai     : ..........................................................................................................................................................................................................................................

BÊN B (Thi Công): CTY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CASACOR

Đại diện        : Huỳnh Văn Vũ                                                                                                                                                                               Chức vụ: Giám Đốc

VPGD           : 7/57/16, Đ6, Khu Phố Phước Lai, P. LongTrường, Quận 9, Tp.HCM

Điện thoại     : 0937.182.243         

MST              : 0315551586            

Đồng thoả thuận ký kết Hợp đồng kinh tế theo những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

      1.1. Quy mô xây dựng:

         1.1.1.Công trình:.............................................................................................................................................................................................................................

         1.1.2. Cấu tạo công trình: riêng lẻ, kiên cố.

         1.1.3. Kết cấu:.................................................................................................................................................................................................................................

         1.1.4. Tổng diện tích xây dựng:.......................................................................................................................................................................................................

      1.2. Thời gian thi công: ...... ngày ...... kể từ ngày bắt đầu khởi công.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG THỎA THUẬN

2.1. Bên A giao và bên B nhận thực hiện thi công xây dựng trọn gói Phần thô và thi công các hạng mục phần nhân công hoàn thiện như quy định tại điều 2.3 dưới đây của công trình nhà ở riêng lẻ, chi tiết tại Điều 1 của Hợp Đồng phù hợp với hồ sơ thiết kế có ký xác nhận giữa các bên, đính kèm theo như một phụ lục không tách rời của Hợp Đồng. Chi tiết hạng mục công trình, vật tư và nhân lực theo Bảng Chào Gía Phần Thô và Nhân Công Hoàn Thiện (đính kèm theo hợp đồng này và một phần nhân lực không tách rời của Hợp Đồng).

2.2. Bên B phải chuẩn bị đầy đủ các máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công cần thiết khác, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật tư cung ứng để hoàn thành công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế, đúng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật trong thời gian thi công theo quy định tại điều 1.

2.3. Các công việc và hạng mục mà bên B sẽ thực hiện bao gồm: 

      2.3.1. Công việc có bao gồm vật tư thô do nhà thầu cung cấp (theo bảng phụ lục vật tư):

  2.3.2. Công việc có bao gồm nhân công hoàn thiện (vật tư hoàn thiện do Bên A cung cấp):

  2.3.3. Ngoài các nội dung công việc thi công nhà chính như trên, phần hạng mục hàng rào, sân vườn, cổng chính sẽ được đơn vị thi công báo giá theo giai đoạn 02 căn cứ vào hồ sơ thiết kế sân vườn đã ký.

 2.3.4. Để cho minh bạch, các công việc và hạng mục sau (nếu có) sẽ không bao gồm trong phần công việc và hạng mục thi công công trình quy định tại điều 2.3 của hợp đồng:

 2.3.5. Trong quá trình thi công không tránh khỏi những trường hợp phát sinh ngoài hồ sơ thiết kế đã được ký. Trong trường hợp này, phải có biên bản 02 bên đồng ý xác nhận mới thi công. Đây là chứng từ để Bên A thanh toán cho Bên B về sau.

ĐIỀU 3 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

       3.1. Hình thức khoán gọn:   

           +  Bên A và Bên B ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp theo hình thức khoán gọn đến kết thúc khâu hoàn thiện của công trình, bao gồm các hạng mục theo Điều 2.3 của hợp đồng, cụ thể:

              - Toàn bộ vật tư phục vụ thi công phần thô quy định theo điều 2.3

              - Các chi phí vận chuyển thiết bị, máy móc phục vụ thi công đến chân công trình và di chuyển khỏi phạm vi công trình sau khi hoàn thành công trình và bàn giao cho chủ đầu tư.

              - Các chi phí nhân công lắp đặt, thi công phần thô và phần hoàn thiện.

           +  Gía trị hợp đồng và giá trị khoán gọn không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng với điều kiện Bên B chỉ thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được ký.

           +  Gía trị hợp đồng chỉ thay đổi khi :

              - Khi có phát sinh được hai bên xác nhận bằng văn bản đính kèm hợp đồng này.

             - Việc quyết toán hợp đồng đối với các hạng mục khoán gọn trong trường hợp không có phát sinh sẽ không căn cứ trên khối lượng thi công thực tế của các hạng mục này mà chỉ căn cứ trên mức độ hoàn thành công việc của từng hạng mục. Quyết toán khối lượng thi công thực tế chỉ được áp dụng đối với phần phát sinh thuộc các hạng mục khoán gọn hoặc các hạng mục phát sinh mới trong quá trình thi công.

       3.2. Giá trị hợp đồng :

   Chi phí thi công : ..............................................................................................................................................................................................................................

   Bằng chữ            : .............................................................................................................................................................................................................................

   Đơn giá trên chưa bao gồm hóa đơn VAT 10%.

        3.3.  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :

          3.3.1. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và được chia làm các đợt như sau:

              Đợt 1: Ứng 30.000.000đ ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

               Đợt 2 : Thanh toán: 20% ngay sau bên B cho người và vật liệu xuống công trình.

              Đợt 3 : Thanh toán: .............đ ngay sau khi đổ bê tông móng, đà kiềng, cột, xây tường trệt.

              Đợt 4 : Thanh toán : .............đ ngay sau khi đổ bê tông sàn, dầm, cột, xây tường tầng 1.

              Đợt 5 : Thanh toán : .............đ ngay sau khi đổ bê tông sàn, dầm, cột, xây tường sân thượng.

              Đợt 6:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi đổ bê tông sàn, dầm, cột, xây tường tum.

              Đợt 7:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi tô trát.

              Đợt 8:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi ốp lót.

              Đợt 9:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi tô trát đạt 90%.

              Đợt 10:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi ốp lót đạt 90%.

              Đợt 11:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi sơn nước.

              Đợt 12:  Thanh toán : .............đ ngay sau khi sơn nước đạt 90%.

              Đợt 13: Thanh toán : .............đ ngay sau khi cổng ngõ xong và bàn giao.

           Còn lại ...........đ bảo hành 1 năm. Sau khi hết hạn bảo hành thì chủ đầu tư hoàn trả số tiền còn lại cho bên nhà thầu.

      3.3.1. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên B gửi Thư đề nghị thanh toán do Bên B lập đính kèm với biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc được 02 bên ký.

         3.3.2. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B chi phí phát sinh theo đợt thanh toán này (nếu có) đính kèm biên bản 02 bên xác nhận theo điều 2.3

     3.3.3. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể 14 ngày kể từ ngày Bên B gửi Thư đề nghị thanh toán do Bên B lập đính kèm với biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc được 02 bên ký, thì Bên B có quyền tạm ngưng thi công.

     3.3.4. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể 28 ngày kể từ ngày Bên B gửi Thư đề nghị thanh toán do Bên B lập đính kèm với biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc được 02 bên ký, thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

       3.3.5. Các khoản thanh toán sẽ được chuyển cho Bên B theo thông tinh ghi trên Thư đề nghị thanh toán.

 

ĐIỀU 4 : THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :                                                                                        

     4.1.  Thời gian khởi công: không muộn hơn 07 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng thi công.

           4.2. Tiến độ thực hiện:

           4.2.1. Thời gian thực hiện: ..... tháng

           4.2.2. Trong quá trình thi công phải có nhật ký công trình ghi lại những vấn đề xảy ra để sau khi kết thúc công trình quyết toán dựa vào đó để xét tiến độ nhanh hay chậm, lý do tại sao.

           4.2.3. Mọi lý do chậm trễ mà không có lý do được ghi trong nhật ký công trình thì Bên B sẽ chịu phạt 0.2% tổng giá trị công trình chia cho số ngày chậm trễ.

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN:

             5.1. Trách nhiệm bên A:

          5.2. Trách nhiệm bên B:

Chia sẻ:
Bài viết khác

HỒ SƠ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CASACOR

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng Cuốn hồ sơ năng lực của Xây Dựng CASACOR, để Quý vị nắm rõ hơn những thông tin mà chúng tôi xây dựng trong những năm qua.

VÌ SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

Chúng tôi thiết kế & tạo nên những ngôi nhà mơ ước cho tất cả khách hàng của mình.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Mẫu hợp đồng thiết kế mới nhất do CTY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CASACOR phát hành

CAM KẾT VÀNG

Chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng chất lượng thi công đảm bảo....

Đội Ngũ Chuyên Nghiệp

Đội ngũ chuyên môn cao, sáng tạo, có tinh thần và trách nhiệm cao...

Zalo